Přeskočit na obsah

Apoštolát

Apoštolát členek Institutu spočívá ve svědectví jejich křesťanského života a ve věrnosti svému zasvěcení, které oživují modlitbou a neustálou proměnou života.

Institut vykonává svou apoštolskou službu především prostřednictvím evangelizačního a formačního programu Hnutí Světlo-Život. Členky Institutu se angažují:

• v didaktické a vzdělávací činnosti, organizování a vedení oáz a jiných forem duchovních cvičení, odborných kurzů a formačních setkání pro různé skupiny;

• v obnově farnosti podle pokynů Druhého vatikánského koncilu;

• ve službě manželství a rodině a probouzení úcty k životu od početí po přirozenou smrt;

• v aktivitách ve prospěch závislých a potřebných lidí;

• při vytváření nového společenského řádu založeného na respektu k důstojnosti člověka a svobodě;

• ve vydavatelské a mediální činnosti;

• v práci v různých profesích.