Přeskočit na obsah

Institut Neposkvrněné Matky Církve

„Hle, jsem služebnice Páně. Ať se mi stane podle tvého slova!“

Institut Neposkvrněné Matky Církve je ženským laickým institutem na diecézním právu, založeným v roce 1958 otcem Franciszkem Blachnickým.

Obsahem života členek INMC jsou evangelické rady – čistota, chudoba a poslušnost. Jsou základem společného života celého institutu, jak pro členky praktikující společnou komunitu, tak pro ty, které žijí individuálně.