Preskočiť na obsah

Inštitút Nepoškvrnenej Matky Cirkvi

„Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova!“

Inštitút Nepoškvrnenej Matky Cirkvi (Instytut Niepokalanej Matki Kościoła) je ženským sekulárnym inštitútom diecézneho práva, ktorý bol založený v roku 1958 o. Františkom Blachnickým (ks. Franciszek Blachnicki).

Najhlbší obsah života členiek INMC tvoria evanjeliové rady – čistota, chudoba a poslušnosť. Tieto sú základom života spoločenstva celého Inštitútu, tak pre členky, ktoré praktizujú spoločenstvo bývania, ako aj pre tie, ktoré žijú individuálne. V INMC sa skladajú sľuby dočasné a večné.