Preskočiť na obsah

Apoštolát

Apoštolát členiek Inštitútu spočíva vo svedectve ich kresťanského života spojeného s vernosťou svojmu zasväteniu, ktorú oživujú modlitbou a stálou premenou života.

Inštitút realizuje svoju apoštolskú službu predovšetkým prostredníctvom evanjelizačno-formačného programu Hnutia Svetlo-Život. Členky Inštitútu sa angažujú:

  • v didakticko-výchovnej činnosti, organizovaní a vedení oáz a iných foriem duchovných cvičení, špecializovaných kurzov a formačných stretnutí pre rôzne skupiny;
  • pri obnove farností podľa odporúčaní II. vatikánskeho koncilu;
  • v službe manželstvu a rodiny spojenej so vzbudzovaním úcty k životu od počatia po prirodzenú smrť;
  • v aktivitách vykonávaných pre ľudí závislých a núdznych;
  • v tvorení nového spoločenského poriadku, založeného na úcte voči dôstojnosti osoby a slobody;
  • vo vydavateľskej a mediálnej činnosti;
  • v práci v rôznych zamestnaniach.