Przejdź do treści

Apostolstwo

Witraz-foskaApostolstwo członkiń Instytutu polega na świadectwie ich życia chrześcijańskiego oraz wierności własnej konsekracji, ożywianych modlitwą i stałą przemianą życia.

Instytut realizuje swoją posługę apostolską przede wszystkim poprzez program ewangelizacyjno-formacyjny Ruchu Światło-Życie. Członkinie Instytutu angażują się:

  • w działalność dydaktyczno-wychowawczą, organizowanie i prowadzenie oaz i innych form rekolekcji, kursów specjalistycznych i spotkań formacyjnych dla różnych grup;
  • w angażowanie się w odnowę parafii według wskazań Soboru Watykańskiego II;
  • w posługę na rzecz małżeństwa i rodziny oraz budzenie szacunku do życia od poczęcia do naturalnej śmierci;
  • w działania na rzecz ludzi uzależnionych i potrzebujących;
  • w tworzenie nowego ładu społecznego, opartego na poszanowaniu godności osoby i wolności;
  • w działalność wydawniczą i medialną;
  • w pracę w różnych zawodach.