Ostatnie informacje

Konkurs “Mater Ecclesiae”

Zapraszamy do udziału w konkursie z okazji 50. rocznicy Aktu Konstytutywnego. Celem jest zapoznanie uczestników z mariologią Sł. Bożego ks. Franciszka Blachnickiego oraz popularyzowanie jego nauczania.Organizowany jest w dwóch kategoriach:Konkurs …

Pogrzeb ks. Józefa Grygotowicza

Śp. Ks. Józef Grygotowicz, znany zwłaszcza pokoleniu członkiń INMK zaangażowanych w Ruch Ś-Ż pod koniec minionego tysiąclecia, dał się poznać jako kapłan otwarty na człowieka, życzliwy, pogodny a nawet żartobliwy. …