Preskočiť na obsah

Spiritualita

Spiritualitu Inštitútu charakterizuje jeho názov: Inštitút Nepoškvrnenej Matky Cirkvi. Členky Inštitútu túžia, podľa vzoru Nepoškvrnenej, odovzdať celý svoj život materinskej službe Cirkvi, snažiac sa pri tom v každom čase otvárať na oživujúce vanutie Ducha Svätého v Cirkvi a podujímať sa na služby, ktoré smerujú k jej sebarealizácii a obnove.

INMC inšpirovaný mariánskou spiritualitou sv. Maximiliána, vidí v Nepoškvrnenej  vrcholnú formu realizácie povolania ľudskej osoby k bezvýhradnému odovzdaniu sa Kristovi a jeho poslaniu. Nepoškvrnená je pre členky Inštitútu osobným vzorom a zasvätenie sa jej v zmysle zjednotenia sa s ňou v postoji jej odovzdania sa Kristovi ako nevesta v Duchu Svätom, zhrňuje celú mariánsku zbožnosť INMC.

Druhým dôležitým zdrojom spirituality Inštitútu je ekleziológia II. vatikánskeho koncilu s významným zdôraznením myšlienky Mater Ecclesiae, myšlienky služby a myšlienky personalisticko-dialogickej, ktorá vedie k chápaniu podstaty osoby ako nezištného darovania seba (Pastorálna konštitúcia o Cirkvi v súčasnom svete Gaudium et spes, 24c), a tiež liturgie (najmä Eucharistie a tiež liturgie hodín) ako prameňa a vrcholu celého kresťanského života. Takto chápaná spiritualita je najhlbším motívom a inšpiráciou celej apoštolskej angažovanosti členiek Inštitútu Nepoškvrnenej Matky Cirkvi.

Túto spiritualitu členky INMC realizujú v cvičeniach vnútorného života, medzi ktorými má významnú úlohu modlitba ako osobné stretnutie s Kristom, Eucharistia – chápaná ako prameň a vrchol kresťanského života, liturgia hodín a tiež ruženec. K pravidelným cvičeniam patria dni obnovy, každoročné duchovné cvičenia a tiež stretnutia v skupine.

Najhlbší obsah života členiek INMC tvoria evanjeliové rady a zväzky, ktoré z nich vyplývajú sú konštitutívnym prvkom života spoločenstva praktizovaného v spoločenstve bývania ako aj v individuálnom živote.

V INMC sa skladajú sľuby dočasné a večné. Počiatočná probácia pred zložením prvých sľubov trvá 3 roky a kandidátka musí byť plnoletá. Na zloženie sľubov čistoty, chudoby a poslušnosti musí mať najmenej 20 rokov. Večné sľuby sa skladajú po najmenej 6-ročnom období dočasného včlenenia (dočasných sľubov).