Přeskočit na obsah

O nás

Sekulární instituty jsou společenství osob, které žijí individuálně nebo společně v běžných podmínkách světa a pracují a podílejí se na záležitostech laiků. Zároveň jsou – prostřednictvím slibů čistoty, chudoby a poslušnosti – zcela zasvěcené Bohu, aby jeho mocí proměňovaly svět zevnitř a pronikaly ho duchem evangelia.

Institut Neposkvrněné Matky Církve je ženský sekulární institut diecézního práva, založený v roce 1958 P. Františkem Blachnickým (ks. Franciszek Blachnicki). V současné době usiluje o jeho schválení podle papežského práva.

V současné době má Institut téměř 100 osob, které žijí v různých částech Polska, ale i v Německu, na Slovensku, na Ukrajině a v Čechách.

Institut patří do Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich v Polsku, do Konferencie sekulárnych inštitútov na Slovensku (KSIS) a také do Světové konference sekulárních institutů (CMIS).

Cílem Institutu je:

• uskutečňovat povolání ke svatosti zasvěceným životem ve světě,

• diakonie, která se soustřeďuje na zpřítomnění Církve – společenství v místních církvích, zejména prostřednictvím Hnutí Světlo-Život (Ruchu Światło-Życie).

Nejhlubší obsah života členek INMK jsou evangelijní rady – čistota, chudoba a poslušnost. Jsou základem života celého Institutu, a to jak pro členky, které bydlí společně, tak pro ty, které žijí individuálně. V INMK se skládají časné a věčné sliby.

Základním rysem spirituality Institutu je postoj služby (diakonie), která spočívá v následování Krista Služebníka a Marie, Služebnice Páně, abychom nacházeli sebe v nezištném sebedarování (srov. Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě – Gaudium et spes; GS 24c). Členky Institutu chtějí svým zasvěcením následovat Neposkvrněnou v jejím bezvýhradném odevzdání se vírou a láskou Kristu Ženichovi a mít tak účast na jejím duchovním mateřství v církvi. Spiritualita Institutu se projevuje i v zodpovědném přístupu k liturgii jako vrcholu a prameni celého křesťanského života.

Svou spiritualitu členky INMK prohlubují m. j. prostřednictvím praktikování – cvičení – vnitřního života: Důležité místo mezi nimi mají:

• osobní setkání s Kristem v modlitbě,

• Eucharistie,

• liturgie hodin,

• růženec.

Apoštolát členek Institutu spočívá ve svědectví jejich zasvěceného života, který je oživovaný modlitbou a metanoiou, tedy neustálou přeměnou života. Institut vykonává svou apoštolskou službu především prostřednictvím charismatu Hnutí Světlo-Život.