Przejdź do treści

Rozważanie na II niedzielę Adwentu

 

Najświętsza Dziewico, Przybytku Boga z ludźmi,

Maryjo, Ziemio Święta, Panno Niepokalana,

Matko Emmanuela.

 

  1. Anioł Pana posłany został do Maryi

I Dziewicę napełniła łaska.

Słuchaj, Oblubienico Chrystusa,

Poczniesz i porodzisz Syna.

Ty jesteś Nowym Rajem, Nową Ziemią Świętą.

W Tobie bowiem zamieszkała światłość.

 

  1. Pan wejrzał na Ciebie z miłością

I Anioł dał Tobie słowo.

Oto nadchodzi Bóg Prawdziwy.

W Twym łonie przyjmie ciało nowego Adama.

Zrodzony przez Ojca, narodzony w czasie

Bóg-Człowiek, Światłość i Życie,

Ten, który stworzył świat.

 

  1. Radujcie się ze mną, oblubienice Pana,

Bo moje serce jest świątynią Boga,

Gdyż Pan się pochylił nad swą służebnicą

I łono moje uczynił bramą nieba.

Człowiekiem stał się jedyny Syn Boga

Jezus, najpiękniejszy spośród synów ludzkich.

 

Historia najpiękniejszej kobiety rozpoczyna się od spojrzenia. Pan wejrzał na Maryję z miłością, ponieważ Ona zostawiła Bogu przestrzeń w sobie. Nikt nie zmuszał Jej przecież do zaangażowania się w Boski plan zbawienia, a Maryja, obdarowana łaską, nie zna innej odpowiedzi na natchnienie Ducha Świętego, jak AMEN wypowiedziane sercem otwartym i hojnym w dawaniu.

W każdym człowieku, stworzonym na obraz Boga, złożone jest nieskończone pragnienie miłości i zdolność do kochania. W Maryi zaś Bóg w najwyższym stopniu wypełnia możliwości dawania i przyjmowania miłości, jakie złożył w sercu kobiet.

Jakim charyzmatem Maryja jest obdarowana? Jaki dar Ducha dla zbudowania Kościoła otrzymała? To Boskie macierzyństwo, wszak fizyczne ciało Chrystusa z Niej się kształtuje, z Jej ciała, z Jej komórek.

Maryja buduje też Ciało mistyczne, do którego jako pierwsza przystępuje. Nie w roli władczyni, nie aby rządzić czy przewodzić, ale jako pokorna Służebnica, jako Ta, która ma ucho wrażliwe na Odwieczne Słowo, a Jej usta wypowiadają dziękczynienie kierowane ku Ojcu w Duchu Świętym.

Śpiewajmy zatem razem z Maryją pieśń uwielbienia, bo i na nas Bóg patrzy z miłością, a nowy rozdział historii z Bogiem może w nasz zacząć się już dziś.