Przejdź do treści

Medytacja na II niedzielę Wielkiego Postu

Obecność Boża – w świetle i w obłoku

Autor nieznany

 

 

Pierwsza reprodukcja nie jest może wielkim dziełem sztuki, ale wśród licznych przedstawień malarskich o tej tematyce dość realistycznie oddaje scenę przemienienia na górze Tabor. Oto jak najczęściej ją sobie wyobrażamy: Jezus i apostołowie fizycznie obecni na konkretnej górze; apostołowie oglądają przemienionego Jezusa (odsłona duchowa).

 

 

 

 

2. Okazuje się, że niektórym artystom wystarczało takie zupełnie symboliczne, wręcz zabawne ukazanie tego, co miało miejsce na górze Tabor.

Obraz datowany na XVIII w

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tymczasem istotę rzeczywistości duchowej niekiedy lepiej oddaje n i e d o o k r e ś l o n e  ukazanie tego wydarzenia przy pomocy barw. W jaki sposób bowiem oddać to, co z natury jest tajemnicze? jak wyrazić niewyrażalne? Artysta starał się sprostać wyzwaniu przy pomocy efektów świetlnych. Choć przecież światło może zarówno olśniewać, jak i oślepiać.

Aleksander Iwanow, Przemienienie, 1850, akwarela, w zbiorach Galerii Trietiakowskiej w Moskwie

Po tym widzeniu Jezusa w blasku chwały „pojawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy weszli w obłok” (Łk 9,33). Obłok też osłania. Jednak to właśnie stamtąd usłyszeli głos Ojca. Były to momenty „zachwytu i świętego przestrachu”, jak piszą ojcowie Kościoła. Tam Bóg odsłonił przed uczniami dużo więcej niż do tej pory, domagając się także ich większej wiary. I ta wiara niech dopełni tego, czego nie jest w stanie oddać język malarski. Oglądajmy oczyma wiary i niech zadziała oświecona wyobraźnia!

Tabor jest miejscem spotkania Starego Testamentu z Nowym, a także „żywionego od zawsze ludzkiego pragnienia oglądania Bożego oblicza twarzą w twarz” – powiadają święci mężowie Boży. Jest mi szczególnie bliskie to pragnienie, gdyż zbiega się z nim moje ślubne zawołanie: „O Tobie mówi moje serce: szukam, o Panie, Twojego oblicza” (z Psalmu 27).