Przejdź do treści

Czcigodny Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki

30 września 2015 r. Papież Franciszek podpisał dekret o heroiczności cnót naszego Założyciela. Wciąż modlimy się o cud za jego wstawiennictwem, abyśmy mogli cieszyć się wyniesieniem Ojca na ołtarze. Zachęcamy do gorliwej modlitwy za wstawiennictwem sługi Bożego.
Zapraszamy również do podzielenia się łaskami otrzymanymi za jego wstawiennictwem, nawet najmniejszymi. Swoje świadectwo można przesłać na adres: instytutnmk@gmail.com

Czcigodny Sługo Boży, księże Franciszku Blachnicki, wstawiaj się za nami!