Przejdź do treści

Życzenia Odpowiedzialnej głównej INMK

Chrześcijanie zapomnieli o tym, co jest istotą ich wiary, istotą Ewangelii, radosnej nowiny. Zapomnieli o Tajemnicy Paschalnej Chrystusa. Prawdziwa, czysta radość jest owocem głębi przeżyć związanych z odkryciem tajemnicy krzyża Chrystusowego. (…)
Jeżeli nie przeżyjemy z Chrystusem drogi Jego męki, jeżeli nie pójdziemy z Nim drogą krzyżową, nie staniemy u stóp krzyża na Golgocie i nie będziemy czuwali w zadumie nad Jego grobem, modląc się i uznając swoje winy i grzechy, które były przyczyną męki, to nie przeżyjemy radości odpuszczenia grzechów i duchowego zmartwychwstania, i zwyciężenia w mocy Tajemnicy Paschalnej Chrystusa wszystkich gnębiących nas problemów tego życia. Jesteśmy bowiem przytłoczeni tym, że nie potrafimy rozwiązać problemu cierpienia. Dlatego też świat nie zna prawdziwej radości. (…)
Jeżeli przeżyliśmy z Chrystusem drogę krzyża, to wtedy możemy zrozumieć także tę radość, która nie da się z niczym porównać.
(ks. Franciszek Blachnicki, A z tej śmierci życie tryska.)

Wraz z członkiniami INMK życzę takiego otwarcia serca i przylgnięcia do Pana Jezusa w Jego paschalnej tajemnicy, takiego wyznania grzeszności i słabości przed Panem życia i oddania Mu wszystkiego, które zaowocuje radością  w Duchu Świętym, przychodzącym aby pozostać z każdą córką i synem Bożym, z Kościołem i w Kościele, a poprzez Kościół – w świecie.

Niech zabrzmi radosne ALLELUJA złączone z głosem naszego Założyciela, z chórem Błogosławionych i Świętych, oddających hołd Barankowi w niebieskim Jeruzalem.

Jolanta Szpilarewicz, Odpowiedzialna główna INMK