Przejdź do treści

Verbum caro factum est!


Na początku było Słowo,

a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez Nie się stało,
a bez Niego nic się nie stało,
co się stało.
W Nim było życie,
a życie było światłością ludzi,
a światłość w ciemności świeci
i ciemność jej nie ogarnęła. (…)
A Słowo stało się ciałem
i zamieszkało wśród nas.
I oglądaliśmy Jego chwałę,
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,
pełen łaski i prawdy.
(J 1, 1-5.14)

 

Na czas świętowania Narodzenia Pańskiego życzę głębokiej i prawdziwej radości z tego, że Jezus Chrystus, Syn Boży uniżył samego Siebie i stał się Człowiekiem, aby nas zbawić!
Niech On, Światłość świata przenika wszystkie wymiary naszego życia i umacnia do realizowania Jego woli
w każdym dniu nowego roku!

Z darem modlitwy,

Jolanta Szpilarewicz
Odpowiedzialna główna INMK

Krościenko, Narodzenie Pańskie 2017