Przejdź do treści

Sympozjum: Ks. Franciszek Blachnicki – wychowawca wolnych ludzi

Parlamentarny Zespół
Członków i Sympatyków
Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej
oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich

Ruch Światło-Życie

Instytut im. ks. Franciszka Blachnickiego

zapraszają na sympozjum
Ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987)
– wychowawca wolnych ludzi

Sala Kolumnowa Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,
18 marca 2017 r.

PROGRAM SYMPOZJUM

10.00-10.10    Otwarcie sympozjum – Robert Telus, poseł na Sejm RP, Przewodniczący Zespołu (Prawo i Sprawiedliwość, Opoczno)

10.00-10.20    Wprowadzenie w tematykę sympozjum – Henryk Kowalczyk, minister – członek Rady Ministrów,
przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów
10.20-10.40    Ks. dr hab. Franciszek Blachnicki – człowiek wolny w czasach zniewolenia – dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL
(Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
10.40-11.00    Kościół wspólnotą ludzi wolnych – ks. dr hab. Piotr Kulbacki, prof. KUL
(Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Łódź-Lublin)

11.10-11.20    Otwarcie wystawy o ks. Franciszku Blachnickim w hallu Sejmu RP

11.20-12.00    Przerwa na kawę

12.00-12.20    Pedagogia wolnego człowieka – ks. dr Marek Sędek, Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie
(Krościenko n. Dunajcem – Warszawa)
12.20-12.40    Prawda i wolny człowiek – dr hab. Krzysztof Wojcieszek, prof. WSNS
(Wyższa Szkoła Nauk Społecznych Pedagogium, Warszawa)
12.40-13.00    Rodzina środowiskiem wolnego człowieka – dr Katarzyna Maciejewska
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań)

13.00-14.00    Przerwa na obiad

14.00-14.20    Suwerenność wewnętrzna a polityka w ujęciu ks. F. Blachnickiego – dr Robert Derewenda,
Dyrektor Instytutu im. ks. Franciszka Blachnickiego (Lublin)
14.20-14.40    Media w służbie wychowania wolnego człowieka – ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJP II
(Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Tarnów-Kraków)
14.40-15.00    Wychowanie trzeźwego człowieka – mgr Krzysztof Brzózka,
Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Warszawa)

15.00-15.30    Podsumowanie sympozjum

Po sympozjum możliwość zwiedzania Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

16.45 Eucharystia – kościół św. Aleksandra na Placu Trzech Krzyży

Uczestnictwo wyłącznie po zarejestrowaniu za pośrednictwem strony sympozjum.oaza.pl (od 1 marca 2017)