Przejdź do treści

Święto patronalne INMK

Dziś święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła – patronki Ruchu Światło Życie i naszego Instytutu.
Chociaż ten tytuł Matki Bożej ma znacznie dłuższą tradycję, to w oficjalnym nauczaniu Kościoła znalazł się za sprawą papieża Pawła VI, który ogłosił Maryję Matką Kościoła m.in. na prośbę polskich biskupów. W swoim przemówieniu na zakończenie III sesji Soboru Watykańskiego II Papież powiedział: “Na chwałę Matki Bożej i ku naszemu pokrzepieniu, ogłaszamy Najświętszą Maryję Pannę Matką Kościoła, to jest Matką całego ludu Bożego, zarówno wiernych, jak i pasterzy, którzy nazywają Ją najukochańszą Matką. Pragniemy, by pod tym najmilszym tytułem od tej chwili Dziewica – Matka była jeszcze bardziej czczona i wzywana przez lud chrześcijański.”

Niepokalana, Matko Kościoła, módl się za nami!