Przejdź do treści

Światowy Dzień Życia Konsekrowanego 2017

ofiarowanieW święto ofiarowania Pańskiego, a zarazem w Światowy Dzień Życia Konsekrowanego łączę się z Wami Wszystkimi w modlitwie wdzięczności za dar powołania do życia w świecie, całkowicie poświęconego Ojcu przez Syna w Duchu Świętym. Spojrzenie Boga z miłością na każdą z nas przenosimy również na naszą wspólnotę instytutową, której charyzmat pociągnął nas i związał relacją posłuszeństwa z Kościołem. Z wdzięcznością myślimy o naszym Założycielu, czcigodnym słudze Bożym ks. F. Blachnickim, który rozpoznawał znaki czasu w duchu radykalizmu ewangelicznego.

Życzę każdej z Was, abyśmy trwając wiernie w tym przymierzu oblubieńczej miłości, otwierały się coraz bardziej na przemieniającą moc Chrystusa, który uzdalnia nas do składania życia w ofierze, do umierania dla siebie by żyć dla Boga i dla braci. Życzę, aby postawa dobrowolnego dawania siebie promieniowała na otaczający nas świat nadzieją i radością.

Niech na drodze powołania wspiera nas Maryja, bezgranicznie oddana Chrystusowi przez miłość oblubieńczą, całkowicie uczestnicząca w Jego trosce o Kościół, aby był chwalebny, święty i nieskalany.

Z okazji Dnia Życia Konsekrowanego dziękuję wszystkim osobom ze środowisk Ruchu Światło-Życie, wszystkim naszym przyjaciołom i sympatykom za wsparcie, jakiego od Was doświadczamy, za pamięć o nas w modlitwie. Zawsze jesteście nam bliscy i ogarniamy Was naszą serdeczną modlitwą za wstawiennictwem Niepokalanej Matki Kościoła.

Jolanta Szpilarewicz, Odpowiedzialna główna INMK

 

Załączone słowo Ojca Świętego Franciszka skierowane do pracowników Kongregacji do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego z okazji zebrania plenarnego 28.01.2017, niech będzie dla nas przypomnieniem, że ,,przechowujemy ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas” (por. 2 Kor 4, 7). Niech będzie także źródłem inspiracji do intensywniejszych i nowych zaangażowań.

Słowo Ojca Świętego Franciszka do Kongregacji IŻKiSŻA