Przejdź do treści

PREZYDIUM CMIS I PROF. M. TENACE NA AUDIENCJI U PAPIEŻA FRNACISZKA

Spotkanie z Papieżem, które miało miejsce 17 stycznia br. o godz. 10.45, było prawdziwym doświadczeniem łaski, nie tylko dla nas obecnych: Jolanty, Elby, Margherity, stanowiących Prezydium Światowej Konferencji Instytutów Świeckich (CMIS) i prof. Michaliny Tenace! Jest to łaska, która rozlewa się na nas wszystkich, członków instytutów świeckich, i na cały Kościół!

Papież powitał nas pytając, jakie marzenia sprowadzają nas do niego.

Jolanta wyjaśniła powody aktualnej, drugiej wizyty, po upływie ponad dwóch lat od pierwszej audiencji, która miała miejsce 28 listopada 2019 r., podczas której Papież bardzo pozytywnie odniósł się do projektu pracy nad teologią Instytutów świeckich i zaproponował prowadzenie jej pod kierunkiem prof. Michaliny Tenace z Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie.

Teraz, kiedy zasadniczy etap pracy został zakończony, pragnęłyśmy razem z prof. Tenace przedstawić jej rezultaty Papieżowi, aby dowiedzieć się, jak ją kontynuować, a także aby w bliską już 75. rocznicę promulgowania ,,Provida Mater Ecclesia” upomnieć się o zaktualizowany dokument określający tę formę życia konsekrowanego, jaką są Instytuty świeckie.

Każda z nas przedstawiła się, podkreślając specyfikę swojego Instytutu, a więc konkretne działania, które prowadzimy w naszych środowiskach społeczno-kulturowych.
Jolanta zaznaczyła specyficzne apostolstwo Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła na rzecz Ruchu odnowy Kościoła Światło-Życie. Nadmieniła też, że członkinie Instytutu angażują się  na rzecz osób o skłonnościach homoseksualnych oraz ich rodziców potrzebujących wsparcia, przychodząc im z pomocą duchową i psychologiczną.
Profesor M. Tenace przybliżyła Papieżowi w skrócie teksty teologiczne, które zaproponowała w prowadzeniu refleksji nad naszym powołaniem świeckich konsekrowanych, które wskazują na potrzebę pełniejszego zanurzenia członków Instytutów świeckich w rzeczywistość ziemską w kontekście dzisiejszej historii.

Papież natychmiast podjął z nami dialog, rozumiejąc bardzo dobrze pilną potrzebę tej odnowy w naszych Instytutach w odniesieniu do Kościoła i do dzisiejszego społeczeństwa. Powtórzył, że Kościół potrzebuje dziś uwolnić się od klerykalizmu i otworzyć się na palące potrzeby tak wielu grup kobiet i mężczyzn, wciąż pozostających na marginesie i cierpiących różnego rodzaju niesprawiedliwości. Szczególniej zauważył  i poparł angażowanie się w pomoc dla osób o orientacji homoseksualnej. Podkreślił również znaczenie naszego powołania w Kościele.

Margherita i Elba wyjaśniły poszczególne etapy i metody pracy, które doprowadziły do powstania syntetycznego końcowego dokumentu, który Papież otrzymał już wcześniej. Podkreśliły fakt, że liczne instytuty i konferencje krajowe i kontynentalne z  wielką starannością pracowały w sposób synodalny, odpowiadając na pytania  zaproponowane w ramach refleksji nad każdym z czterech zasadniczych tematów wskazanych przez prof. Tenace jako podstawowe na tej drodze: Chrzest, Kościół, Antropologia-Rady ewangeliczne-Duch Święty, Świeckość.

Papież Franciszek wyraził wdzięczność za tę pracę, zachęcił nas bardzo do dalszej refleksji, zapewniając przy tym o swojej bliskości ze wszystkimi, którzy będą ją kontynuować, w pierwszej kolejności poprzez zaplanowane przez CMIS trzy spotkania online nazwane Forum, które zastąpią światowy Kongres, aż do Zgromadzenia Generalnego w sierpniu, w którym zechce zaznaczyć swoją obecność i swój wkład.

Ufne, że Papież będzie wspierał nasze wysiłki, żegnamy się po wspólnej modlitwie i po otrzymaniu błogosławieństwa, którym obdarzył wszystkich członków Instytutów Świeckich.

Jolanta, Elba, Margherita