Przejdź do treści

Paschalne życzenia Odpowiedzialnej głównej INMK

Przyszedł więc do nich Pan, trzymając w ręku zwycięski oręż krzyża. Ujrzawszy Go praojciec Adam, pełen zdumienia, uderzył się w piersi i zawołał do wszystkich: „Pan mój z nami wszystkimi!” I odrzekł Chrystus Adamowi: „I z duchem twoim!” A pochwyciwszy go za rękę, podniósł go mówiąc: „Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych,
a zajaśnieje ci Chrystus.
Oto Ja, twój Bóg, który dla ciebie stałem się twoim synem.
Oto teraz mówię tobie i wszystkim, którzy będą twoimi synami,
i moją władzą rozkazuję wszystkim, którzy są w okowach: Wyjdźcie! A tym, którzy są w ciemnościach, powiadam: Niech zajaśnieje wam światło! Tym zaś, którzy zasnęli, rozkazuję: Powstańcie! (…)
Dla ciebie Ja, twój Bóg, stałem się twoim synem. Dla ciebie Ja, Pan, przybrałem postać sługi. Dla ciebie Ja, który jestem ponad niebiosami, przyszedłem na ziemię i zstąpiłem w jej głębiny.
 Dla ciebie, człowieka, stałem się jako człowiek bezsilny, lecz wolny pośród umarłych. (…) Powstań, pójdźmy stąd! (…)
Gotowy już jest niebiański tron, w pogotowiu czekają słudzy, już wzniesiono salę godową, jedzenie zastawione, przyozdobione wieczne mieszkanie, skarby dóbr wiekuistych są otwarte, a królestwo niebieskie, przygotowane od założenia świata, już otwarte”. (Starożytna homilia na Wielką i Świętą Sobotę, LG t. II).

Życzę, by czas Triduum Paschalnego był prawdziwym i głębokim doświadczeniem PRZEJŚCIA
wraz z Chrystusem ze śmierci do nowego życia!

Z pamięcią w modlitwie,

Jolanta Szpilarewicz
Odpowiedzialna główna INMK