Przejdź do treści

Książki na adwent (2)

W drugą niedzielę adwentu słyszymy o Janie Chrzcicielu – największym z proroków. Został posłany, by przygotować drogę Panu. Tej misji poświęcił się cały, aż do oddania życia. „Prorok żywego Kościoła” – tak mówimy o ks. Franciszku Blachnickim. Jego misją było głoszenie i urzeczywistnianie w świecie posoborowej wizji Kościoła – wspólnoty. Temu poświęcił swoje życie. 25 lipca 1985 r. w swoim pamiętniku zapisał: „Panu oddałem swoje życie za Kościół i jego odnowę w Europie”. Z tego wyznania Ojca został zaczerpnięty tytuł książki, na którą składają się fragmenty jego zapisków z pamiętników i dzienników podróży. Wyboru dokonano pod kątem idei „żywego Kościoła”, która stała się ideą przewodnią życia i posługi ks. Franciszka. Pod koniec życia napisał w swoim testamencie: „Gdyby Pan pozwolił mi jeszcze żyć i działać, jednego bym pragnął, abym mógł skuteczniej i owocniej ukazywać w pośrodku współczesnego świata piękno i wielkość tajemnicy Kościoła – sakramentu, czyli znaku i narzędzia jedności wszystkich ludzi”. Realizacja testamentu Ojca to zadanie dla jego duchowych dzieci! Zatem „Życie swoje oddałem za Kościół” to lektura obowiązkowa dla każdego, kto tak jak Ojciec pragnie ukazywać światu piękno Kościoła.