Na górę wysoką. Z życia świeckich konsekrowanych.

Na zakończenie Roku Życia Konsekrowanego Wydawnictwo Światło-Życie przedstawia jedyną w swoim rodzaju publikację: 41 wspomnień i świadectw o członkiniach 12 świeckich instytutów życia konsekrowanego – z Polski, Włoch, Ukrainy i Białorusi.  Są w niej …